Tople vazdušne zavese RM 12 sa vodenim izmenjivačem toploteOptimalan dizajn
Metalno, kompaktno kućište, savremenog dizajna.
Velika otpornost i pouzdanost
Pogodna za upotrebu sa toplom vodom, male potrošnje i velikom toplotnom disipacijom. Priključci za dovod/odvod vode se nalaze na gornjoj strani zavese, tako da je omogućena laka montaža.
Lako upravljanje
Svaka vazdušna zavesa može imati daljinsku kontrolu pored kontrole mekim prekidačima.
Pomoću daljinskog upravljača moguće je kontrolisati brzinu protoka vazduha.
Tehnički parametri vazdušnih zavesa
Model Prečnik turbine Dužina
[mm]
Dimenzije [ŠxV]
[mm]
Frek.
[Hz]
Napon
[V~]
Snaga
[W]
Protok
vazduha
[m3/h]
Brzina
vazduha
[m/s]
Nivo
buke
[db]
Težina
[kg]
Snaga
grejanja
[KW]
HI LO HI LO
RM 1210-S/Y 115 1000 227x310 50/60 220 180 1500 1150 9 7 <57 18 8
RM 1215-S/Y 115 1500 227x310 50/60 220 230 2250 1750 9 7 <59 28 12
RM 1220-S/Y 115 2000 227x310 50/60 220 350 3250 2250 9 7 <61 34 16
Model RM-1210-S/Y RM-1215-S/Y RM-1220-S/Y
Temperatura vode
Tw1/Tw2 = 90-70 °C
Tp1 [°C] 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20
PT [kW] 9 9 9 9 13 13 13 13 17 17 17 17
QW [l/h] 400 400 400 400 600 600 600 600 800 800 800 800
⧍pw [kPa] 1.5 1.5 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2 2.2 3.0 3.0 3.0 3.0
Tp2 [°C] 31 36 41 46 31 36 41 46 31 36 41 46
Temperatura vode
Tw1/Tw2 = 80-60 °C
Tp1 [°C] 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20
PT [kW] 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16
QW [l/h] 370 370 370 370 570 570 570 570 750 750 750 750
⧍pw [kPa] 1.5 1.5 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2 2.2 3.0 3.0 3.0 3.0
Tp2 [°C] 28 33 38 43 28 33 38 43 28 33 38 43
Temperatura vode
Tw1/Tw2 = 70-50 °C
Tp1 [°C] 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20
PT [kW] 7 7 7 7 13 13 13 13 15 15 15 15
QW [l/h] 340 340 340 340 540 540 540 540 700 700 700 700
⧍pw [kPa] 1.5 1.5 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2 2.2 3.0 3.0 3.0 3.0
Tp2 [°C] 25 30 35 40 25 30 35 40 25 30 35 40
Tw1 - ulazna temperatura vode, Tw2 - izlazna temperatura vode,

Tp1 - ulazna temperatura vazduha, Tp2 - izlazna temperatura vazduha,

QW - protok vode u izmenjivaču, PT - snaga grejanja, ⧍pw - pad pritiska vode u izmenjivaču