DALJINSKI UPRAVLJAČ ZA TOPLE VAZDUŠNE ZAVESE

Opis funkcija tastera na daljinskom upravljaču

ON/OFF
Prvi pritisak na taster "ON/OFF" uključuje vazdušnu zavesu u režimu "HLADNO-VEĆA BRZINA"
Drugi pritisak na taster "ON/OFF" isključuje uređaj
COOL
Kada je uređaj uključen pritisci na taster "COOL" menjaju brzinu izduvavanja "JAČE"-"SLABIJE"
HEAT
Kada je uređaj uključen (izduvava hladno) prvi pritisak na taster "HEAT" uključuje grejače u režim rada sa 1/3 maksimalne snage. Na uređaju svetli jedna crvena LED dioda.

Sledeći pritisak na taster "HEAT" prebacuje režim rada grejača na 2/3 maksimalne snage. Na uređaju svetle dve crvene LED diode.

Treći pritisak na taster "HEAT" prebacuje grejače na rad sa maksimalom snagom. Na uređaju svetle tri crvene LED diode.

Novi pritisak na taster "HEAT" isključuje grejače.

NAPOMENA:

Kada uređaj radi u režimu "GREJANJA"/"HEAT" duže od 1 minuta ukoliko se pritisne taster "OFF" uređaj će nastaviti da radi još 3 minuta, kako bi postepeno ohladio grejače.